• Skrytý příjem a odesílání SMS

 • Utajené volání a historie hovorů

 • Zabezpečení silnými šifrovacími metodami

 • Určeno pro mobilní telefony se systémem Symbian,
  WinMobile a iPhone 3, 3G, 3GS, 4 s iOS4 (ne iOS5)

HiddenSMS HiddenSMS HiddenSMS

Otestujte program HiddenSMS Full

Firma Kandox sro, výrobce programu HiddenSMS, vypisuje 3. kolo veřejného testování programu HiddenSMS Full.

Máte-li zájem zúčastnit se testování, stáhněte si a nainstalujte zkušební verzi programu HiddenSMS Full. Vyzkoušejte a otestujte program, a pokud vyplníte dotazník pro testery, budete zařazeni do výběru 10 testerů, kteří získají odměnu.

Co získám jako tester

Vaší spolupráce si pochopitelně vážíme a chtěli bychom ty nejlepší testery odměnit. Všichni testeři, kteří řádně vyplní dotazník, získají slevu 40% z aktuální ceny programu. Naše technické oddělení dále vybere deset nejpřínosnějších testerů, kteří získají tyto odměny:

1.-3. místo
mobilní telefon se systémem Windows Mobile + program HiddenSMS Full
3.-6. místo
program HiddenSMS Full
7.-10. místo
sleva na program HiddenSMS Full ve výši 75% z aktuální ceny

Jak se stanu testerem

Stáhněte si zkušební verzi programu HiddenSMS Full, nainstalujte jej na svůj mobilní telefon se systémem Windows Mobile. Otestujte celý program. Snažte se projít všechny možnosti, které program nabízí. Zadejte kontakty a vyzkoušejte za různých nastavení odeslat a přijmout zprávy, vyzkoušejte i odchozí a příchozí skryté volání. Během testování si dělejte poznámky o tom, co vám není jasné nebo kde a za jakých okolností nastaly chybové stavy. Zároveň přemýšlejte o možných vylepšeních programu.

Kdykoliv v průběhu veřejného testování kompletně vyplňte Dotazník pro testery, který vyhodnotíme. V dotazníku jsou volné kolonky pro vaše postřehy, náměty, hodnocení. Především to, co napíšete do těchto kolonek, bude velkým přínosem pro vaše dobré hodnocení a umístěni mezi testery. Při hodnocení budeme posuzovat předmětné připomínky, návrhy na vylepšení, upozornění na případné nedostatky, které objevíte během testování.

Dotazník pro testery najdete na stránkach firmy Kandox sro.

Všeobecné podmínky:

 • Dotazník musí být odeslán nejpozději do termínu ohlášeného ukončení testování
 • Dotazník musí být vyplněn řádně a kompletně, včetně uvedení pravdivých kontaktů a čísla verze testovaného software
 • Každý tester může být vyhodnocen pouze jedenkrát (v případě vícenásobného vyplnění dotazníku získáte odměnu pouze jednou a to podle pořadí Vašeho nejlepšího umístění)
 • Všechny došlé dotazníky vyhodnotíme po ukončení testování. Vybrané testery budeme kontaktovat telefonicky nebo e-mailem do 14 dnů od ukončení testování.
 • Slevy z testování a z různých promoakcí nelze sčítat.
 • Vyhodnotit míru přínosnosti testera a tím výběr deseti nejpřínosnějších si vyhrazuje výhradně společnost Kandox s.r.o. Veškeré připomínky a dotazy k testovaci fázi budou řešeny pouze mailem. Kontaktní mail je info@kandox.cz

Období pro 3. fázi testování je od 1.9.2009 do 30.11.2009

Tento termín se může změnit, sledujte prosím naše stránky pro aktuální informace.

Navigace

Pro další informace prosím použijte následující nábídku.

Další informace spojené s koupi programu HiddenSMS.