• Skrytý příjem a odesílání SMS

  • Utajené volání a historie hovorů

  • Zabezpečení silnými šifrovacími metodami

  • Určeno pro mobilní telefony se systémem Symbian,
    WinMobile a iPhone 3, 3G, 3GS, 4 s iOS4 (ne iOS5)

HiddenSMS HiddenSMS HiddenSMS

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) se vztahují výhradně na nákup zboží a služeb v internetovém obchodě prodávajícího, společnosti Kandox s.r.o., Praha 5, Stodůlky, Mukařovského 1985/8, PSČ 155, IČ 283 97 681, E-mail: info@kandox.cz na adrese www.skrytesms.cz.

Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP jakož i reklamačním řádem (RŘ) a že s nimi souhlasí.

Kupní smlouva

Kupující potvrzuje objednávku zboží a služeb (dále jen zboží) a odesláním vyplněného objednávkového formuláře v internetovém prohlížeči. Odeslaná elektronická objednávka je návrhem kupní smlouvy. Prodávající zašle potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu kupujícího, čímž je kupní smlouva uzavřena. Tím kupujícímu vzniká především povinnost zaplatit objednané zboží a prodávajícímu toto zboží dodat.

Uzavřenou smlouvu již nelze bez souhlasu obou stran měnit. Prodávající archivuje uzavřené smlouvy ve své databázi. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

Platební a dodací podmínky

1. platební podmínky

Platbu lze provést pouze pomocí bankovního převodu - kupující uhradí zálohovou fakturu (zaslanou emailem) převodním příkazem a poté je zboží expedováno a dodán originální daňový doklad. Zboží zůstává až do úplného uhrazení vystavené faktury majetkem prodávajícího.

2. dodací podmínky

Zboží bude expedováno vybraným způsobem po připsání platby na účet prodávajícího. Obsah aktuálního balení nebo i samotné balení zboží se může lišit od event. vyobrazení. V případě nákupu softwaru dodá prodávající kupujícímu zboží pomocí e-mailu s údaji potřebnými pro jeho stažení či instalaci.

3. dodací lhůty

Software dodá prodávající obratem po připsání platby na bankovní účet. U on-line způsobů platby, po potvrzení, že platba bude ve prospěch prodávajícího realizována.

Záruční podmínky

Záruční podmínky se řídí občanským zákoníkem a reklamačním řádem prodávajícího.

Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel (kupující nejednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti) má podle §53 odst. 7 občanského zákoníku (zákon č.40/1964 Sb. v platném znění) právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží, byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku. Toto právo nelze uplatnit u nákupu softwaru a u služeb, pokud s jejich plněním bylo již započato.

V případě odstoupení zašle kupující zboží zpět a přiloží průvodní dopis s odstoupením od smlouvy, číslem účtu, na který mají být převedeny peněžní prostředky a doklady o nákupu. Prodávající zašle peníze za zboží převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Má právo započíst si své skutečně vynaložené náklady (poštovné, balné atd.).

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01.02.2009.

V Praze dne 19.1.2009

Navigace

Pro další informace prosím použijte následující nábídku.

Další informace spojené s koupi programu HiddenSMS.